วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 และ ผบช.ภ.9 ในมาตรการการป้องกันภัยเรื่องความมั่นคง และการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ท. นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 และร่วมปรึกษาหารือในมาตรการการป้องกันภัยเรื่องความมั่นคง และการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่