วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน (Kick off Meeting) ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 2-3 (จุดตัดถนนเพชรเกษม-จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน (Kick off Meeting) ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 2-3 (จุดตัดถนนเพชรเกษม-จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี) เป็นการหารือร่วมกันระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสทช. ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี นายสมโชค บุญชัยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ และตัวแทนจากการไฟฟ้าฯที่รับผิดชอบ ร.ต.อ.นราธร มากซ้าย รองสารวัตร จราจร สภ.คอหงส์ และประธานชุมชน ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ซึ่งโครงการฯนี้จะเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน งบประมาณทั้งโครงการในพื้นที่หาดใหญ่ จำนวน 2,124 ล้านบาท การดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินในโครงการนี้ทางการไฟฟ้าให้ความเชื่อมั่นว่าจะทำงานคู่ขนานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนในทุกๆ ด้านรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด