วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

พลตรีพัชร รัตตกุล รับรางวัล คนดีศรีสงขลา-นักธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2564

พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประเภทนักธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานวันสงขลา ประจำปี 2565 สำหรับรางวัลนี้ มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้คัดสรร ผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาน และคุณความดีเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและชาวสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทั้งตัวเองและครอบครัว ที่ทางมูลนิธิฯได้กรุณามอบรางวัลนี้ ให้กับผม และในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้นำขององค์กร  “หาดทิพย์”  ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราเกิดมาจากจังหวัดสงขลา เราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวสงขลาและชาวใต้เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ดังนั้นความตระหนักนี้จะอยู่ในใจและเป็นแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นให้พวกเราเป็นสมาชิกที่ดีของจังหวัด ในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์  ต่อไปในอนาคตเราก็จะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ภายใต้ศักยภาพของหาดทิพย์