วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

พร้อมหรือยัง!!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566รับสมัครตั้งแต่ 1 พ.ย. – 10 ธ.ค. 65

 นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ
1. การแข่งขันทั่วไป
2. บุตร น้อง หลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ผู้มีอุปการคุณ
นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 ระดับชั้น ม.1,ม.4 โรงเรียนสาธิตฯ มอบทุนการศึกษาในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้ที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์)
ปีนี้ปีแรกสำหรับการสมัครทดสอบวัดความรู้ (PRE-TEST)
คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนที่ผ่านวัดความรู้ (PRE-TEST) ลำดับที่ 1–10 นักเรียนจะได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)

สมัครได้ด้วยตนเอง
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://satit.tsu.ac.th/admissions.php
โดยเลือกการสมัครให้ตรงกับนักเรียน สมัครรอบทั่วไป/สมัครสอบ Pretest

หากมีข้อสงสัยสามารถดูคำถามที่ถามบ่อยได้ที่
https://satit.tsu.ac.th/qa.php
โทร :  074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800