วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนำรถยนต์ของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย มีนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจที่ 5 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพพื้นที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนำรถยนต์ของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กลับสู่ประเทศไทย โดยมี นายพิชิต​ รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสุไหงโกลกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดี ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระหว่างไทยและมาเลเซียมาอย่างยาวนาน