วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมการพิจารณาศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการร่วมในการพิจารณาศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 408 อาคารรัฐสภา โดยมี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุมและมีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอนุกรรมาธิการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน