วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะ หารือ และรับทราบปัญหาของผู้ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านในจ.ปัตตานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.50 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปพบปะ หารือ และรับทราบสภาพปัญหาการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน โดยมี นายเจริญ จันทอิสสระ ประธานกลุ่มชาวประมงพื้นบัาน และตัวแทนกลุ่มประชาชนให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประมงพื้นบ้าน เลขที่ 15/4 หมู่ 11 ซอยเจริญสุข ถนนนาเกลือ อ.เมือง จ.ปัตตานี