วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ ลงพื้นที่บ้านควนหัวช้าง บ้านป่าชิง บ้านม้าเงย บ้านในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณ หอหล่อเย็น โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1

วันที่​ 8​ ตุลาคม​ 2565​ นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นำทีมคณะผู้บริหาร​ ผู้ปฏิบัติงาน​ และพนักงานจ้างเหมาโรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่พร้อมกับผู้นำชุมชน​ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านควนหัวช้าง บ้านป่าชิง บ้านม้าเงย บ้านในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณ หอหล่อเย็น โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำแผนเพื่อใช้ในการเยียวยาชุมชนต่อไป