วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ คลองชลประทาน (คลองปาบ) หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก