วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทน กฟผ. มอบเก้าอี้ จำนวน 400 ตัว ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. มอบเก้าอี้ จำนวน 400 ตัว ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี แพทย์หญิง นภัทร แผ่ผล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และนางสาววราภรณ์ บุญสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนสำหรับใช้ในการให้บริการประชาชน ในการฉีควัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID) ที่ไม่เพียงพอในปัจจุบันนี้