วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ข่าวชาวบ้าน ข่าวเด่นวันนี้ 29 ต.ค. 2019 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดควนมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมตรวจโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลศิครินทร์ ตัดผมฟรีจากโรงเรียนดาวสยาม และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสาธารณสุขอำเภอจะนะ และในวันนี้โรงไฟฟ้าจะนะได้ต้อนรับนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก