วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกท.ทหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยต่ำ ณ ทหญ.”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายสรุพล รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกท.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยต่ำ ณ ทหญ.” โดยมีพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการบินและบำรุงรักษา บริษัทสายการบินที่ปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยานเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมการบินพลเรือน และเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมทบทวน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดทัศนวิสัยต่ำและสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ