วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 (เวลา 14.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2566 โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดซุ้มประดับตกแต่งพื้นที่เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพและมีการแจกส้มพร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน