วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 โดยพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ เอกชน บริษัท สายการบิน ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่