วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีแก่ ผู้บังคับการกองบิน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบินและเสนาธิการในโอกาสที่ทั้ง 4 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบิน 56

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีแก่ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน 56 นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน 56 นาวาอากาศเอก อนุชา คำสุข รองผู้บังคับการกองบิน 56 นาวาอากาศเอก ธำรงค์ คงช่วย เสนาธิการกองบิน 56 ในโอกาสที่ทั้ง 4 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบิน 56 ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ (ผหญ.) ถือโอกาสหารือเรื่องขั้นตอนการอำนวยความสะดวกและถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ที่เดินทางปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ซึ่งกองบิน 56 จะรับเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป