วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย บริษัท สายการบิน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และซ่อมแชมต้นไม้ในบริเวณที่กำหนด ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา