วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมมอบน้ำดื่มและหน้ากาก face shield แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมมอบน้ำดื่มท่าอากาศยานหาดใหญ่จำนวน 200โหล และหน้ากาก face shield จำนวน 115 ชิ้น แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา