วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมมอบน้ำดื่ม พร้อมหน้ากาก face shield ให้กับสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมมอบน้ำดื่มท่าอากาศยานหาดใหญ่จำนวน 100โหล พร้อมหน้ากาก face shield จำนวน 130 ชิ้น ให้กับสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง และมอบให้กับผู้ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา