วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมี เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)ร่วมให้การต้อนรับ

02 พ.ย. 2020
1170

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมี เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานหาดใหญ่) นางภัทรา ลิ่มนิรันดร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานหาดใหญ่) นายชัยพัฒน์ สุภาษี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบิน Thai Vietjet Air ผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวฯ

ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินนี้ มีผู้โดยสารมาทั้งสิ้น จำนวน 102 ท่านซึ่งเป็นการบินตรงจากเชียงราย สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Vietjet Airโดยสายการบิน Thai Vietjet Air ทำการบินในเส้นทางใหม่ เชียงราย – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ด้วยอากาศยานแบบ Airbus A320 เที่ยวบิน VZ409/VZ408 เวลา 11.35/13.50 น.

ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินนี้ มีผู้โดยสารมาทั้งสิ้น จำนวน 102 ท่านซึ่งเป็นการบินตรงจากเชียงราย สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Vietjet Airโดยสายการบิน Thai Vietjet Air ทำการบินในเส้นทางใหม่ เชียงราย – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ด้วยอากาศยานแบบ Airbus A320 เที่ยวบิน VZ409/VZ408 เวลา 11.35/13.50 น. ทำการบินในวัน

ทำการบินในวันอาทิตย์,วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีการมอบช่อดอกไม้ให้แก่นักบินพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหลังจากนั้นได้มีการแถลงข่าวของการเปิดเสิ้นทางการบินใหม่ และ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Hat Yai Pass ของสายการบินThai Vietjet Air ณ ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยายนานาชาติหาดใหญ่  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าว.