วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเสื้อเบลเซอร์แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์การกีฬาจังหวัดสงขลา

30 ต.ค. 2019
1052

วันที่ 30 ต.ค. 62 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเสื้อเบลเซอร์แก่นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์การกีฬาจังหวัดสงขลา ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กล่าว่า จังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนการกีฬาของจังหวัด จนทำให้ได้รับการพิจารณาได้เป็นเมืองกีฬา “สงขลาเมืองกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนยกระดับเมืองให้เกิดกิจกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-อมลรดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา