วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 29 พ.ค. 63 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมรับทราบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมถึงลงพื้นที่สำรวจผลการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย ร้อยตำรวจเอก เจษฎาวุธ เพ็งลาย ผู้จัดการฟาร์ม ฯ พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ มีการดำเนินงานด้านการเกษตร งานด้านปศุสัตว์ งานด้านการประมง ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 43 ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 50 คน และสมาชิกได้เริ่มทำการปลูกหญ้าแฝกตะไคร้ และกล้วย ตามริมขอบหนองเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พืชสมุนไพรผักสวนครัว ทำนาข้าว เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ และเลี้ยงผึ้งโพรง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งให้มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน