วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยผอ.กสท เขตใต้ มอบของที่ระลึกสนับสนุนกิจกรรมการกุศล EP FAMILY RALLY ครั้งที 3ให้กับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 วันที่ 18 ตุลาคม 2562ที่สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ นายอดิศร ขาวสังข์ และคุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ มอบของที่ระลึกสนับสนุนกิจกรรมการกุศล EP FAMILY RALLY ครั้งที 3 เส้นทาง หาดใหญ่ – ตรัง (หาดปากเมง) โดยนายชัยยุทธ์  อ่อนแก้ว ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโครงการ English Program โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ