วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา รับมอบนโยบาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

10 มี.ค. 2020
1044

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบนโยบาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเดินหน้านำท้องถิ่นผลิต และแจกหน้ากากทางเลือก อีกทั้งกำชับ ตม. ตรวจเข้มคนเข้า ออก ทุกด่าน เฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 

โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเริ่มที่ประเทศจีน และได้กระจายไปเกือบทุกประเทศในขณะนี้ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 100,000 คน ในส่วนของประเทศไทยได้มีการประกาศให้เป็นโรคระบาดอย่างร้ายแรง 

พร้อมทั้งได้วางมาตรการควบคุมหลายประการ ในมาตรการที่กำหนดทั้งหมด คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ในการผลิตหน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัย ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม ใครมีครอบครอง ต้อง และห้ามนำหน่ายเกินราคากำหนด รวมถึงห้ามส่งออก จึงเป็นที่มาของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 225 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล และ อบต. ในการที่จะผลิตหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บริการของตนเอง 

โดยการคำนวณจากหัวประชากรในท้องถิ่น หัวละ 4.50 บาท ผลิตกน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้ประขาชน จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า ตามแบบที่สาธารณสุขกำหนด เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จึง อยากให้มีการวางระบบ และนำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง”

จากนั้นได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการเร่งด่วน ในเรื่องของการให้ท้องถิ่นผลิต และแจกหน้ากากทางเลือก และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งกำชับ ตม. ตรวจเข้มคนเข้า ออก ทุกด่าน เฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนของการสร้างความรับรู้ และการเตรียมการที่ถูกต้อง จากโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการทำความสะอาดห้องทำงาน อุปกรณ์บนโต๊ะทำงานด้วยแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค จนถึงการล้างมือที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในหน่วยงาน การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิทัลแบบยิงหน้าผาก