วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้นำองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล และนายจำลอง บุญวรรณโณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา