วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส.

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส. ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา กับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลประจำปีบัญชี 2563 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเพื่อให้การเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปด้วยดี