วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปลัดจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดโครงการ “พี่มีให้น้อง ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค”

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา /เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกสุรชัย เชยกลิ่น ปฏิบัติราชการแทนรองผอ. รมน.จ.สงขลาส่วนหน้าฝ่ายทหารและนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี ร่วมกันเปิดโครงการ “พี่มีให้น้อง ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค” ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

สืบเนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่งอาศัยอยู่บ้านพักบนภูเขาในสวนยางพาราห่างไกลจากถนนจราจรหลัก นักเรียนต้องช่วยพ่อแม่กรีดยางหรือเก็บยางก่อนมาโรงเรียนจึงไม่สามารถมารถรับส่งได้จึงได้ขออนุญาตพารถจักรยานยนต์ส่วนตัวขับขี่มาเรียนหนังสือโรงเรียนจึงได้สนับสนุนการอบรมทำใบขับขี่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากขนส่งนาทวีและรณรงค์ในการสมหมวกกันน๊อกในการขับขี่อย่างต่อเนื่องตามสภาพจริงและการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้ทราบว่านักเรียนมีหมวกกันน๊อคที่ชำรุดจึงไม่สวมหมวกกันน๊อคในขณะขับขี่แต่วางไว้หน้าตะแกรงรถเป็นส่วนใหญ่ทั้งการขับขี่มาโรงเรียนและขับขี่ที่บ้าน นักเรียนสวมหมวกมีจำนวนน้อยก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เจ็บป่วย ขาดโรงเรียน ขาดกำลังของครอบครัวบางรายถึงขั้นพิการ

โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีหน้าที่ในการจัดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการสวมหมวกก่อนสตาร์ททุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการปฏิบัติตนบนความไม่ประมาทตามกฎจราจร จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีนางน้อย อินทร์ทอง เป็นตัวแทนและเป็นองค์กรภาคประชาชนประสานงานกับพันเอกณวณัฐ มุ้ยจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าจังหวัดสงขลา ในการจัดหารวบรวมหมวกกันน็อคและได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขอำเภอนาทวีจึงทำพิธีมอบให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้รณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนชุมชนสวมหมวกกันน็อคให้เป็นนิสัย ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎจราจรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ขยายผลการไปปฏิบัติตนสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและในวันนี้จึงเชิญเครือข่ายการศึกษามาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านจราจร งานอาชีพและด้านสุขภาพเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนและเข้าใจในกฎจราจรร่วมกัน