วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นกำจัดยุง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

14 ก.ค. 2020
860

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้ง ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นกำจัดยุง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

– พ่นละอองฝอย เวลา 02.00 – 05.00 น.
พ่นหมอกควัน เวลา 05.00 – 13.00 น.
• หลังสนามกีฬากลาง
• หลังโรงเรียน ญ.ว.
• ศรีนิล

– วางยาเบื่อหนูตลาดและแหล่งชุมชน
เวลา 18.00 – 21.00 น.
• ชุมชนหลังสนามกีฬากลาง (แหล่งชุมชน)
• ชุมชนหลังโรงเรียน ญ.ว. (แหล่งชุมชน)
• ชุมชนศรีนิล (แหล่งชุมชน)

ติดต่อฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค โทร 074-200125
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่