วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา

29 พ.ย. 2019
1376

โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
นางสาวราชสุดา กล่าวว่า โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน สำหรับจังหวัดสงขลา โออาร์ มีคลังปิโตรเลียมสงขลาที่อยู่ร่วมกับชุมชนมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นคลังฯ หลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับทั้งภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน มีกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย โออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่อง สเต็กโฮลเดอร์ อินคลูซีฟเนส (Stakeholder Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี โครงการเปิดบ้านชุมชนเยี่ยมคลัง นิทรรศการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการคลังอย่างปลอดภัย งานสัมมนาผู้นำชุมชนภาคใต้ และโครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น