วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“ปกรณ์ ทองร่วมแก้ว” นักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

“ปกรณ์ ทองร่วมแก้ว” นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เจ้าตัวสุดภูมิใจ เผยรางวัลนี้มอบให้คนดีที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรับรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

นายปกรณ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลสูงสุดของการเป็นนักศึกษา ถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุน จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ตนจะรักษาความดีนี้ต่อไป จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สุดท้ายนี้ ตนอยากจะบอกว่ารางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลของคนเก่ง แต่เป็นรางวัลของคนดีที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ซึ่งตนขอเป็นกำลังใจให้แก่คนที่ทำความดีอยู่ ขอให้ทำความดีต่อไป เชื่อแน่ว่าสิ่งดี ๆ จะเข้ามาหาเราเอง

          สำหรับผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของ นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว มีดังนี้ 1. นักศึกษาจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62 2. รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. รางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ จากสโมสรโรตารีจตุจักร ปี 2562 4. รางวัลโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2562 5. รางวัลทูตวัฒนธรรม ประจำปี 2562 6. รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 8. นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 9. ประธานชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 10. ต้นกล้าสภาปาริฉัตร ประจำปีการศึกษา 2561 11. ทูตวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา