วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“ทีมบ้านพรุยั่งยืน”เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ลั่น บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม16 นโยบายหลักทำได้จริง

วันศุกร์ที่26 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ ภายในบริเวณบ้านสวนยั่งยืน ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ “ณัฐวุฒิ ไชยชูลี” หรือที่รู้จักกันในนาม สจ.เล็ก “ทีมบ้านพรุยั่งยืน” เบอร์ 3 พร้อมกันนี้ยังมีที่ปรึกษา และทีมบริหาร พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ แบบ New Normal ประกอบด้วย เขต 1 เบอร์ 14-19 , เขต 2 เบอร์ 15-20 และ เขต 3 เบอร์ 14-19 เวทีปราศรัยใหญ่ แบบ New normal เป็นการชวนคุย เพื่อเน้นย้ำนโยบายของทีม ที่สามารถทำได้จริง ภายใต้สโลแกน “บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม”
ภาพรวมบรรยากาศ การปราศรัย ถึงแม้จะมีฝนให้เป็นอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ความแน่วแน่ ของทีมบ้านพรุยั่งยืน ยังคงเดินหน้าปราศรัย ท่ามกลางสายฝน ที่มีประชาชนชาวบ้านพรุคอยให้กำลังใจ อย่างล้นหลาม ส่อแวว บ้านพรุมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม
การปราศรัยครั้งนี้ เป็นการปราศรัยปิดเวทีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นย้ำนโยบายของทีมบ้านพรุยั่งยืน ที่เน้นการมีส่วนร่วม การรับฟัง เพื่อต้องการให้ “บ้านพรุรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข” ซึ่งเป็นคำขวัญของทีม
นอกจากนั้น มีการกล่าวถึง นโยบายของทีมบ้านพรุยั่งยืน ที่เขียนขึ้นมาจากการลงไปสำรวจความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ และ
สามารถทำได้จริง ซึ่งมี 16 นโยบายหลัก อาทิเช่น การพลิกฟื้นสวนสาธารณะพรุค้างคาว ,การสร้างงานสร้างอาชีพ ,การจัดวิสาหกิจ โคก หนอง นา โมเดล บ้านพรุต้องเป็นเมืองกีฬา, บ้านพรุเมือง Smart City การสร้างแลนด์มาร์ค นอกจากนั้น ก็จะมีเรื่องของความสะอาด และการจัดการขยะ ด้วยการแปลงขยะให้เป็นเงินทุน ลดการเผา การสร้างมูลค่าให้กับขยะ ด้านการศึกษา ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงระดับมัธยมศึกษา ด้านการท่องเที่ยว “บ้านพรุเมืองต้องแวะ” และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อีกหลายมากมาย ซึ่งทุกนโยบายล้วนแล้วแต่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและตรงกับความต้องการของชาวเมืองบ้านพรุ
ช่วงสุดท้ายของการปราศรัย ทีมบ้านพรุยั่งยืน เน้นย้ำให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. และได้ฝากความหวังไว้กับพี่น้องประชาชน หากต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม จะต้องเริ่มที่ต้องช่วยกันออก