วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพริ้นเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพริ้นเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผอ.เวชการุณย์รัศมิ์ นพ.อุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผอ.รพ.สนามเอราวัณ 2 ร่วมรับมอบ ณ รพ.สนามเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก กทม. NT ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน