วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง มอบ ผลิตภัณฑ์ ให้กับประชาชนใน พื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

08 ม.ค. 2020
2003

คุณสมโชค คงรินทร์ ผู้จัดการฝ่าย HR ตัวแทน บริษัท สงขลาแคนนิ่ง มอบ ผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกบ้าน หมู่บ้านและชุมชม พื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเพื่อทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563