วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

บริษัท ซีมัวร์มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ในจังหวัดสงขลาหวังขยายธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่สู่มาตรฐานสากล

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562  ที่อาคาร เค ทู เอส บิวดิ้ง ถ.แหลมสนอ่อน ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ซีมัวร์มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีนายกฤษ สีตองอ่อน เป็นประธานบริษัทและผู้อำนวยการบริหาร

บริษัท ซีมัวร์มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยอดีตกัปตัน เดินเรือพาณิชย์ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานขนส่งทางเรือและธุรกิจการเดินเรือนอกชายฝั่ง ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในน่านน้ำอ่าวไทยและระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า 10 ปี

โดยในปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับท่าเรือ และการอำนวยความสะดวกในธุรกิจเดินเรือนอกชายฝั่งสำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระนอง กรุงเทพฯ และเขตอำเภอสัตหีบอย่างครบวงจร เช่น การจัดหาคนประจำเรือ การขนส่งทางบก ทางเรือ นำเข้าและส่งออกสินค้า

ทั้งนี้นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานบริษัทและผู้อำนวยการบริหาร ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานสากล เป็นบริษัทของคนไทยที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค โดยตั้งเป้าที่จะสร้างการจ้างงานในพื้นที่ ส่งเสริมการร่วมลงทุนจากต่างชาติ คงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของคนไทย เพื่อร่วมนำความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาสู่เมืองสงขลา และเนื่องจากการขยายตัวของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เค เอส ซีพอร์ต จำกัด และบริษัท ฮอริซอน โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด คณะผู้บริหารจึงมีความประสงค์ที่จะขยายพื้นที่สำนักงานในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงใช้อาคารเค ทู เอส บิวดิ้ง (K2S Building) เป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่