วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

บริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จํากัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยมอบรถช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนใช้ดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัท ภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จํากัด ร่วมส่งมอบรถพยาบาลให้โรงพยาบาลควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใช้ในกิจการสาธารณสุข

วันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จํากัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกันมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน มูลค่ากว่า 600,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในกิจการด้านการแพทย์ในพื้นที่ รับผิดชอบ

สำหรับโรงพยาบาลควนเนียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ที่อยู่ในบริเวณ รอยต่อระหว่าง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวก ด้าน บริการทางการแพทย์ ประกอบกับโรงพยาบาลไม่มียานพาหนะที่เพียงพอ ดังนั้นการมอบรถพยาบาล ให้กับ โรงพยาบาล ในครั้งนี้ ก็จะช่วยให้สามารถติดตามอาการของผู้ป่วย เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำปใช้ในกิจกรรม ด้านการแพทย์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลได้อีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าในการดำเนินการมอบยานพาหนะให้กับทางโรงพยาบาลควนเนียง เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการสูงสุด เน้นย้ำให้ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ช่วยเหลือพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นที่พึ่งของประชาชน ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค 4 โดยการจัดหายานพาหนะมอบให้กับโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและจำเป็น และเคยดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 4 โรงพยาบาล ซึ่งวันนี้เป็นคันที่ 4 ที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลควนเนียงที่ยังขาดแครนยานพาหะในการทำงาน และหวังว่าการดำเนินจัดทำส่งรับมอบรถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านสาธารณสุขให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ยังได้รับความเดือดร้อน และได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิต บริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จํากัด ในการจัดหายานพาหนะให้

และขอเน้นย้ำว่าในช่วงสถานการณ์ การะแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลตัวเอง ตามที่ทางสาธารณสุขได้ประกาศแนะนำไว้ ให้รักษาระยะห่าง ให้หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนที่มีคนแออัด การสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อย ๆ และที่สำคัญการรับวัคซีน และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ปลูกฝังดำเนินตามมารตราการสาธารณสุข หรือทางจังหวัดหรือที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้นจะได้ปลอดภัยกันทุกคน

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการส่งมอบ รถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ไปแล้ว จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งได้ให้การช่วยเหลือประชาชนทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ ผ่านมา ก็ได้สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึง โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายข้อสั่งการเน้นย้ำของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณทาง สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ริเริ่ม และประสานกับทางบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จํากัด ในการจัดรถพยาบาล เพื่อเป็นอุปกรณ์ เป็นพาหนะให้กับทางโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังห่างไกลความเจริญ เพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการขนส่งในยามวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 อยู่ในขณะนี้

ทางด้านนายชวน มุณีแนม รองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดสงขลา สิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้พลเรื่อนที่เป็นเด็ก เพราะตอนนี้การติดเชื้อเข้าสู่ในครัวเรือนมากขึ้นเราต้องดูแลสุขภาพของเด็ก และแยกให้ชัดเจน หากรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงก็ต้องแยก ไม่ว่าของใช้และที่อยู่ ซึ่งในขณะนี้เราได้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันการรุ่นแรง และการติดเชื้อในเด็ก ที่กำลังติดเชื้อในครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หากเราไม่สามารถแยกออกได้ชัดเจน และขาดการรับผิดชอบต่อสังคมก็จะทำให้การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นได้