วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

บรรยากาศการเปิดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดินสงขลาเป็นวันแรก

บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบาลนครสงขลา ได้ทดลองเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้า หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเวลากว่า 2 เดือน และได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยก่อนจะมีการเปิดถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา ได้จัดประชุมร้านค้าและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจุดเข้า-ออก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพนักงานอยู่ประจำจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกน QR code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินก่อนเข้าไปภายในพื้นที่ตลาด  และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยและให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และในส่วนของการควบคุมร้านค้าและผู้ประกอบการ ได้เน้นย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือในการปรุงอาหาร, มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา จะมีการประเมินผลการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในถนนคนเดิน ให้เป็นไปตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยขอความร่วมมือจากแม่ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกแห่งนี้ มีความปลอดภัย และสามารถเปิดต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19