วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ “สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16”

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศ ประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16 รับเงินรางวัลรวม 30,000 บาท โชว์ฟอร์มเข้ารอบสุดท้ายสูงสุด 10 ทีม จากผู้เข้าประกวด 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศ จากการประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น โดยมี สำนักงาน กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยได้รับรางวัลชมเชยในประเภทวิถีชุมชน ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม และ ประเภทสิ่งแวดล้อม รับเงินรางวัลรวม 30,000 บาท ทั้งยังสามารถเข้ารอบสุดท้ายสูงสุดได้ถึง 10 ทีม จากผู้เข้าประกวดจำนวน 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ ยังคงรักษาคุณภาพของผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้า 19 โล่รางวัล ตลอดระยะเวลา 6 ปี

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนผลงานเรื่อง ชลาทัศน์ แห่งความหวังที่กำลังจะหายไป และ ผลงานเรื่อง พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย สำหรับรายละเอียดรางวัลต่างๆ ที่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับจากการประกวดในครั้งนี้ มีดังนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง กุ้งก้ามกราม สัตว์น้ำแห่งคลองชะอวดที่กำลังจะหายไป ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนเรื่อง พลังศรัทธามโนราห์คาบเรือ และ ผลงานเรื่อง ลากพระในนาพลังศรัทธาปลายด้ามขวาน ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนผลงานเรื่อง ชลาทัศน์ แห่งความหวังที่กำลังจะหายไป และ ผลงานเรื่อง พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไป ผลงานเรื่อง วิกฤติหาดใหญ่…เมืองเศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรือง และ ผลงานเรื่อง จุดร่วมจุดเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรมจะนะแห่งอนาคต ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย

รางวัลสายฟ้าน้อย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ผลงานเรื่อง “สิทธิทางการศึกษา” การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย