วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

“นิเทศฯ” มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง กวาดทุกรางวัลประกวดผลิตคลิป TikTok “สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรอง”

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา แทคทีมโชว์ผลงานสุดเจ๋ง กวาดทุกรางวัลจากการประกวดผลิตคลิป TikTok สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรอง รับเงินรางวัลรวม 14,000 บาท

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โชว์ผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวดผลิตคลิป TikTok สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็ม ของคนสงขลา จัดโดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา โดย มรภ.สงขลา สามารถคว้าทุกรางวัลจากการแข่งขัน รวม 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีม “มาตะหลวง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “วุ่นวาย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “2002rd Production” รางวัลชมเชย ทีม “QUEEN” รับเงินรางวัลรวม 14,000 บาท ซึ่งผลงานดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตสื่อขนาดสั้น โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ รต.ฐานันดร ไพโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา