วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นิพนธ์ เห็นชอบ ลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด เริ่มรอบบิล ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กปน. ตระหนักดีถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฯ โดยรัฐบาลจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง โดย กปน. จะลดค่าน้ำ 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โดยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แต่อย่างใด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมาการประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำ 10% ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 และเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ไปแล้ว อีกด้วย สำหรับมาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย  ได้แก่  ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพักและบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน.  พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ลูกบ้านของหอพักและคอนโดต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก  เช่น  กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 นี้