วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นิพนธ์ ประกาศ 70 จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 65 เดินหน้าสร้างหลักประกันชีวิตให้ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตอกย้ำนโยบาย “ที่ดินคือชีวิต”

วันที่ 14 ก.ย.64ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 70 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตากนครนายก นครปฐม นครพนม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรีเพชรบูรณ์ แพร่ พะเยามหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี
ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา
สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี
สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี
อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และเริ่มเดินสำรวจในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ที่ดินคือชีวิตของพี่น้องประชาชนทีเสมือนเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย ที่ทำกินสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นมรดกที่ส่งต่อความภาคภูมิใจไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งตนได้ผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอดเพราะเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในด้านรายได้และความเป็นอยู่แล้วจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่างสมดุลและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”