วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นิพนธ์ ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงอสม. เฝ้าระวังอุบัติเหตุและCOVID-19 ช่วงสงกรานต์ วอน ปชช.ไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T รับมือโควิดฯระลอกใหม่

วันที่ 14 เมษายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณจุดตรวจ ร่วมสตูล – สงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร นายอำเภอสิงหนคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม. อส.และจิตอาสาร่วมต้อนรับ ณ บริเวณจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ จุดตรวจสิงหนคร จุดตรวจนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จุดตรวจนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จุดตรวจควนมีด จุดตรวจบ้านด่าน ตำบลเกาะแต้ว และจุดตรวจหน้า ป.พัน 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยก่อนเดินทางมาเยี่ยมจุดตรวจ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ให้การต้อนรับ อีกด้วย

รมช.มท. กล่าวว่า “วันนี้ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจทุกท่าน และถือโอกาสนี้ นำความห่วงใยและความปรารถนาดีจาก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เพื่อมาขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละ ตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง พี่น้องอสม. ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สำหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยต่างๆบนท้องถนน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และจริงจัง โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง รวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อาทิ บริเวณทางร่วม ทางแยก และทางคับขันให้เป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเข้าร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ การตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน หมู่บ้าน และการห้ามปรามกักตัวไม่ให้เดินทางต่อ ตลอดจนการตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและรับมือโรคCOVID-19 ระลอกใหม่โดยการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้เข้าแอพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งเมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆ”

“ดังนั้น มาตรการในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน จึงต้องทำควบคู่กันกับมาตรการในการดูแลในเรื่องของ COVID-19 ที่ต้องมีการปฏิบัติควบคู่กันไปในจุดตรวจต่างๆ ทั้งจุดตรวจสายหลัก และจุดตรวจสายรอง ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา กลไกของ ศปถ.ระดับจังหวัด ศปถ.ระดับอำเภอ และศปถ.ระดับท้องถิ่นก็ดี จึงต้องช่วยกันดูแล ในการคัดกรองประชาชน ตั้งแต่การขับรถเร็วกว่ากฏหมายกำหนด เมื่อขับรถแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจเหล่านี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน จึงอยากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือ ณ จุดตรวจต่างๆที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาทั้งหมด ก็เพื่อที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาแน่นอน จึงขอถือโอกาสนี้ ย้ำ เตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา ให้ใช้ความเร็วภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ โดยอันดับแรก ยังคงเป็นการสู้เสียชีวิตที่เกิดจากการขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่สวมหมวกกันน็อค ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ดื่มแล้วไม่ควรขับรถ หรือง่วงนอนก็ไม่ควรขับ สิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นการลดความสูญเสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างนี้” นายนิพนธ์กล่าว