วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นิพนธ์ฯ เอาจริง เร่งจัดการน้ำเสียคลองสำโรง ร่วมถก นักวิชาการ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

07 มิ.ย. 2020
854

7 มิ.ย.63 (08)

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ ลงพื้นที่สำรวจแผนที่การไหลเวียนของน้ำตั้งแต่ปากคลองสำโรงทะเลสายสงขลา จนถึงไหลลงสู่อ่าวไทย เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคลองสำโรง ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานหลายยุคหลายสมัย โดยมีนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา  นายพิทยา ชูศรี อดีตกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง ดร.พลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน นักวิชาการอิสระ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอเมืองสงขลา รายงานสถานการณ์ของคลองสำโรง

นายนิพนธ์ รมช.มท.กล่าวว่า “สำหรับคลองสำโรงเส้นนี้ เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทย กับทะเลสาบสงขลา เมื่อมีความเจริญมากขึ้น บ้านคนก็มีมากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่รุกล้ำคลอง  จึงมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง รวมถึงปัญหาของการก่อสร้างสะพานจึงมีปัญหาเรื่องตอม่อที่ไปกีดขวาง ในการไหลเวียนของน้ำ ทำให้น้ำนิ่งจนเกิดเป็นน้ำเสีย หรือการทิ้งขยะในคลองสำโรงก็ดี จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ด้วยปัญหาหลายประการ ขณะนี้จึงได้มอบเป็นนโยบายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)​ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และตนเป็นผู้กำกับดูแล ไปทำการศึกษาออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ว่าจะมีหนทางอย่างไร ซึ่งในช่วงแรกถ้าไม่สามารถทำได้ตลอดแนวคลอง ก็ให้เริ่มทำเป็นช่วงๆ เป็นการศึกษาทางวิชาการ”

รมช.มท.กล่าวต่ออีกว่า” ส่วนอีกเส้นคือคลองวง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลตำบลพะวง  ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และขณะนี้การย้ายศูนย์ราขการไปอยู่ที่นั่นเริ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นผมมองว่าการวางแผนแม่บทจัดการน้ำเสียจึงมีความสำคัญ ที่ผ่านมาผมได้เรียก อจน.มาวางแนวทางในการศึกษาแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสองลำคลองนี้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปากคลองสำโรงนี้ต่อไปสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนสงขลาได้ และสามารถที่จะสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน สิ่งสำคัญคือชาวประมงออกไปหาปลา แล้วนำมาขายได้ในราคาที่ถูก และยังทำเป็นตลาดแหล่งขายอาหารทะเลสดๆขึ้นใหม่ ในเทศบาลนครสงขลาได้อีกทางหนึ่ง”