วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยสายการบิน ชี้แจงกับสื่อฯ ในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว และการเปิดประเทศของจีน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยสายการบิน ชี้แจงความพร้อมกับสื่อมวลชน ในการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มของจำนวนผู้โดยสารและเส้นทางบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปิดประเทศจากจีน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่