วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วย นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา