วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนดดันจุดชมวิวทะเลสาบสงขลา หวังจัดทำเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้อำนวยการของ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด นายรัชต สำราญชลารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา นายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษฏิ์ ผช.โยธาธิการและผังเมืองจ.สงขลา น.ส.รจเรศ งะสมัน จพง.ที่ดิน จ.สงขลา สาขาระโนด นายวรรรพ ส่องสว่าง นายก อบต.บ้านขาว ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ทุ่งนางเรียม ม.6 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา (นสล.) แปลงเลขที่ สข.1168 เนื้อที่ 118-1-30 ไร่

เพื่อพัฒนาเป็นจุดแลนด์มาร์คของ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จุดชมวิวทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างจุดจอดเรือหางยาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพนกน้ำ ควายน้ำ ปลาโลมา และสัตว์อื่นๆ บัวแดง และสร้างจุดพักรถ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตทางการเกษตร อาหารแปรรูปจากการเกษตรและประมงพื้นบ้าน สินค้าโอท็อปจากกลุ่มต่างๆในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อ.ระโนด ตลอดทั้งสร้างสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

ก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและพระครูพิศิษฐ์บุญสาร (หลวงพ่อปลอดบุญญสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวป่า ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวปักษ์ใต้และประชาชนทั้งประเทศ ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลาด้วย