วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายโตหอง แซ่หลี่ (อาจิ้น)นายกสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตงและนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลานำคณะสทน.สำรวจเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่-เบตงและร่วมเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม  2563 เวลา 07.25 น  ท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่ สมาคมมัคคุเทศก์หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ คณะสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และคณะกรรมการสมาคมฯ นำสมาชิกจำนวน 120 คน เดินทางสำรวจเส้นทาง ร่วมงานเจรจาธุรกิจ และพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้ สงขลา-หาดใหญ่-เบตง (3 วัน 2 คืน) ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธ.ค. 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการใน สงขลา-หาดใหญ่-เบตง ในการทำธุรกิจร่วมกัน  เพื่อส่งเสริมสมาชิก ให้เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อทำการป้อนสู่ตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสมาคมในภูมิภาคและเพื่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต

สำหรับเส้นทางและกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีเส้นทางคือ เดินทางจาก กทม.โดยสายการบิน และเดินทางต่อด้วยรถตู้ของคณะมัคคุเทศก์หาดใหญ่ ไปไหว้สักการะหลวงปูทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานีและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว   แล้วเดิทางต่อไปยัง อ.เบตงระหว่างทางได้ให้แวะถ่ายภาพ สะพานเขื่อนบางลาง ,ป้าย OKBETONG แวะชมบ้านรังนกนิวเฟรนส์,รับประทานรังนกอินเตอร์  ,แช่เท้าที่บ่อน้ำร้อ,แวะชมบ่อปลานิลน้ำไหล แล้วเข้าสู่ที่พักคือ สวนหมื่นบุปผา

บรรยากาศ ในกลางคืน  นายโตหอง  แซ่หลี่  นายกสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง ได้กล่าวต้อนรับคณะ สทน. พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้พิชิตร้อยโค้งพันเลี้ยวแด่สมาชิกที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้

วันที่  7 ธันวาคม 2563 สมาชิกได้ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ หลังจากนั้นได้  นำสมาชิก เข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ดินขุดกลางป่าเพื่อเป็นที่หลุบภัยทางอากาศในสมัยสงคราม ชมต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีขนาด 38 คนโอบ และจากนั้นแวะชิมเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกของเบตง  จากนั้นเดินทางไปด่านข้ามแดนจุดใต้สุดสยามเบตง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง เพื่อชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอุโมงค์รถยนต์ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย 

จากนั้น ในเวลา 16.00 น. มีการจัดกิจกรรม  เจรจาธุรกิจ (Table top saleXและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้

วันที่ 8 ธค.2563 ชมสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอก วิว360องศา จากนั้น  แวะชมสะพานไม้แขวนโบราณ แตปูซู ซึ่งสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วเดินทางสู่จังหวัดสงขลา  ชมวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า  เขาตังกวน และนางเงือกหาดสมิหรา