วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปีงบประมาณ 2563

พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้มีการมอบถังดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ความรู้ด้านความปลอดภัย ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในการระวังป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสนามบิน ความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะป้องกันตัวและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งในการจัดโครงการนี้จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา