วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผหญ. เป็นประธานในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

25 ธ.ค. 2019
1030

เมื่อวันที่  25 ธ.ค. 62 นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผหญ. เป็นประธานในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้ สมอ.ทหญ. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน

เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเอง  ทหญ. ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ก่อให้เกิดผลดีและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่