วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพาณิชย์เกาหลี (KOTRA – Korea Trade Investment Promotion Agency) ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านความปลอดภัย ของเทศบาลฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานพาณิชย์เกาหลี (KOTRA – Korea Trade Investment Promotion Agency) ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านความปลอดภัย ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่