วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนสู้ภัย COVID-19

15 ก.ค. 2020
933

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 โดยมี รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในโครงการเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ครั้งนี้ ณ ห้อง 3309 อาคารดวงวดีสังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่