วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

22 พ.ย. 2019
878

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ ในการประชุมเตรียมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ณ ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่